Ecofriendly

Program Czyste Powietrze 2024 – co się zmieniło w szóstej edycji i na jakie dofinansowanie można liczyć?

• Zakładki: 167


W szóstej edycji rządowego programu Czyste Powietrze, która wejdzie w życie już 22 kwietnia 2024 r., beneficjenci będą mogli liczyć na wyższe dofinansowanie, a procedury aplikacyjne zostaną uproszczone, aby jeszcze skuteczniej wspierać polskie rodziny w realizacji inwestycji proekologicznych. Wprowadzono jednak obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet z listy ZUM.

Program Czyste Powietrze 2024 – nowości w szóstej edycji

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania będą mogły ubiegać się o wsparcie na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynków czy instalację odnawialnych źródeł energii. Aby zostać beneficjentem programu, należy najpierw dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i kryteriami kwalifikacyjnymi, które są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w szóstej edycji rządowej inicjatywy jest zaostrzenie wymogów dotyczących urządzeń grzewczych. Emisyjność nie będzie wyłącznym kryterium pozwalającym na otrzymanie wsparcia finansowego. Urządzenia grzewcze muszą znaleźć się na liście ZUM, czyli liście zielonych urządzeń i materiałów, która jest systematycznie aktualizowana. Tegoroczna odsłona programu wprowadza możliwość uzyskania najwyższego dofinansowania (136 200 zł bezzwrotnej dotacji) tylko na jeden budynek jednorodzinny mieszkalny albo jeden lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym, posiadający wyodrębnioną księgę wieczystą.

Zielona rewolucja na Podkarpaciu: program Czyste Powietrze 2024 i wpływ projektów wspieranych przez radną Kamilę Piech na środowisko

Odpowiednio zaplanowane działania i efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy pozwalają osiągnąć znakomite rezultaty w walce ze smogiem i degradacją środowiska. Wspaniałymi wynikami na polu projektów ekologicznych może pochwalić się województwo podkarpackie, które w ostatnich latach znacząco zintensyfikowało działania na rzecz ochrony środowiska. Kluczowym elementem tych działań był i nadal jest program Czyste Powietrze, wspierających mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Istotną rolę w promowaniu i realizacji projektów ekologicznych odegrała wyjątkowo aktywna radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech. Dzięki jej staraniom oraz wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) region zyskał nowe inwestycje proekologiczne, które obejmowały między innymi budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Poprzez wsparcie finansowe udzielane gospodarstwom domowym udało się również obniżyć koszty ogrzewania, co jest szczególnie ważne dla regionu o niższym poziomie dochodów.

Artykuł powstał przy współpracy z Kamilą Piech, radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

167 rekomendacje
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
12 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *