Prawo

Ochrona wizerunku w sieci. Na co uważać publikując zdjęcia w Internecie?

• Zakładki: 124


Ochrona wizerunku jest gwarantowana przez polskie prawo. Możemy więc sprzeciwić się każdemu przypadkowi rozpowszechniania naszego wizerunku bez zezwolenia.

Każda publikacja w Internecie zdjęcia, na którym widnieje inna osoba, niesie ze sobą ryzyko naruszenia jej wizerunku. Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Zezwolenie od takiej osoby musi być wyrażone jednoznacznie tak, aby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Dodatkowo ochrona wizerunku to też jedno z podstawowych dóbr osobistych, zapisanych w kodeksie cywilnym. Kodeks cywilny chroni nie tylko przed samym rozpowszechnianiem wizerunku, ale przede wszystkim takim wykorzystaniem wizerunku, które może powodować szkodę. Naruszenie wizerunku osoby trzeciej może skutkować dla naruszającego obowiązkiem zaniechania naruszenia, zapłaty zadośćuczynienia czy odpowiedniej kwoty na cel społeczny oraz usunięcia powstałych w ten sposób negatywnych skutków dla osoby, której wizerunek został naruszony np. konieczność wydania publicznego oświadczenie czy przeprosin. Gdy doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, może się to również wiązać z karą administracyjną. O odszkodowanie nie może się jednak ubiegać osoba, która otrzymała zapłatę za pozowanie lub jeśli wizerunek danej osoby stanowił jedynie szczegół całości np. podczas koncertu maswego lub jeśli publikacja wizerunku dotyczyła osoby powszechnie znanej, która pełni funkcje publiczne.

Fot. Shutterstock

124 rekomendacje
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
34 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *