Biznes

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego, kto może ją przeprowadzić i kiedy należy ją aktualizować?

• Zakładki: 103


Ocena ryzyka zawodowego to proces, który ma na celu identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wprowadzanie odpowiednich środków zaradczych. Jest to ważny element wszelkich programów BHP. Dowiedz się, kto może ją przeprowadzić i kiedy należy ją aktualizować. 

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego, czyli sprawdzaniu, co może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom w miejscu pracy, można zweryfikować, czy zostały zastosowane wystarczające środki ograniczające zagrożenia, a w przypadku uchybień w tym zakresie, zlecić ich naprawienie.   Za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Nie ma on jednak obowiązku wykonywania tej oceny osobiście.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1393) osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka zawodowego musi mieć wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie oraz być odpowiednio przeszkolona w zakresie metodologii oceny ryzyka.  Przepisy nie określają, jak często aktualizować ocenę. Dobre praktyki w tym zakresie wskazują na konieczność aktualizacji w przypadku wystąpienia na stanowisku pracy wypadku przy pracy lub zmian mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. 

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego: krok po kroku

  • Krok 1: Identyfikacja zagrożeń. Należy określić wszystkie potencjalne zagrożenia dla pracowników, w tym czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne.
  • Krok 2: Ocena ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia.
  • Krok 3: Przygotowanie planu działania. Po ocenie ryzyka należy opracować plan działania, aby minimalizować lub eliminować wszelkie potencjalne zagrożenia.
  • Krok 4: Szkolenie BHP. Aby upewnić się, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, warto skorzystać ze szkolenia BHP Wrocław, realizowanego przez specjalistów z dużym doświadczeniem.
  • Krok 5: Monitorowanie i aktualizacja procedur bezpieczeństwa oraz regularna ocena ryzyka w celu utrzymania bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą H&S SOLUTIONS – hssolutions.com.pl

103 rekomendacje
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
74 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *