Finanse

Jak działa faktoring dedykowany mikroprzedsiębiorstwom?

• Zakładki: 81


Początkowo usługi faktoringu były dedykowane przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, które borykały się z problemami w zakresie utrzymania płynności finansowej. W tej chwili z faktoringu mogą również korzystać właściciele mikrofirm. Obecnie faktoring to usługa dedykowana wszystkim przedsiębiorcom bez względu na skalę realizowanych przez nich przedsięwzięć. W poniższym artykule wyjaśniamy działanie faktoringu dla mikrofirm.

Zasady działania mikrofaktoringu 

Na jakich zasadach działa faktoring dla nowych firm? Okazuje się, że mechanizm funkcjonowania tej usługi jest identyczny jak w przypadku standardowego faktoringu. Elementem rozpoznawczym tej usługi jest fakt, iż firma faktoringowa finansuje przedsiębiorcy w pewnym stopniu faktury z odroczoną płatnością. 

W ramach usługi faktoringu wyróżnia się trzy podmioty. Jest to:

  • faktor, czyli firma faktoringowa, która wykupuje od przedsiębiorcy określone nieuregulowane faktury oraz wypłaca mu należności w określonej kwocie wskazanej w umowie,
  • faktorant, czyli przedsiębiorca, który wystawił fakturę z odroczonym terminem płatności z tytułu dostarczonych produktów bądź zrealizowanych usług i zależy mu na tym, by w możliwie najkrótszym czasie otrzymać środki finansowe z tego tytułu, 
  • kontrahent, czyli przedsiębiorstwo bądź firma, która zakupiła produkty bądź usługi od faktoranta, a jej obowiązkiem jest rozliczenie się z tego w umówionym terminie. 

Najważniejsza zaleta mikrofaktoringu polega na tym, że przedsiębiorca, który decyduje się na skorzystanie z tej usługi, nie musi oczekiwać na przekazanie środków przez kontrahenta. Pieniądze są przelewane przez firmę faktoringową niedługo po sfinalizowaniu umowy, 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AOW Faktoring.

Fot. Shutterstock

81 rekomendacje
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
46 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *