Finanse

Czy ugodę frankową można unieważnić?

• Zakładki: 70


W ostatnich miesiącach, gdy przybywa optymistycznych dla frankowiczów orzeczeń TSUE oraz wygranych z bankami spraw o unieważnienie kredytu frankowego, banki zaczęły proponować swoim klientom ugody. Nierzadko ugoda frankowa proponowana jest jeszcze przed złożeniem przez kredytobiorcą pozwu o unieważnienie kredytu. Po czasie jednak frankowicze poznają prawdę – unieważnienie umowy kredytowej dla większości z nich byłoby rozwiązaniem korzystniejszym niż ugoda. Czy istnieje możliwość unieważnienia ugody frankowej?

Na czym polega ugoda frankowa?

Ugoda frankowa jest rodzajem umowy, zawieranej między bankiem a klientem banku. Aby umowa była zawarta w sposób ważny, obie jej strony musza zgodnie przystać na jej warunki, a porozumienie w niej zawarte musi zawierać się w granicach obowiązującego prawa. Ugoda frankowa dotyczy najczęściej odfrankowienia pozostałej do spłaty części kapitału, zmniejszenia marży czy możliwości zmiany oprocentowania ze zmiennego na stałe. Kredytobiorcy mają wówczas do spłacenia mniejszą kwotę zadłużenia, jednak w zdecydowanej większości przypadków unieważnienie kredytu frankowego jest rozwiązaniem korzystniejszym, ponieważ:

  • kredytobiorca rozlicza się z bankiem z pożyczonego kapitału i wpłaconych rat
  • kredytobiorca w większości przypadków uzyskuje odsetki ustawowe, które sięgają kilkudziesięciu, nierzadko blisko stu tysięcy złotych
  • kredytobiorca nie płaci więcej rat i uzyskuje większą zdolność kredytową
  • bank zostaje wykreślony z hipoteki
  • od pewnego czasu istnieje możliwość pozwania bank o nieumowne korzystanie z płaconego kapitału

Unieważnienie ugody frankowej – czy to możliwe?

W związku z powyższym wielu klientów, którzy podpisali ugodę frankową, postanawia ją unieważnić. Niestety – co do zasady – nie jest to możliwe. Dlatego tak ważne jest, by podejmując decyzję o kredytach frankowych Legnica, skonsultować swoją sprawę z doświadczonym prawnikiem.

Ugodę frankową można unieważnić, gdy została ona zawarta w sposób nieważny, np., gdy:

  • klient nie miał pełnej wiedzy o skutkach podpisania ugody frankowej
  • klient nie miał realnego wpływu na treść ugody frankowej
  • klientowi nie zostały szczegółowo przedstawione warunki ugody

Ugodę frankową można więc unieważnić wyłącznie w przypadku, gdy – podobnie jak sama umowa kredytowa – została zwarta niezgodnie z obowiązującym prawem. Kredytobiorcom zaleca się, by przed przyjęciem warunków ugody kredytowej, skonsultowali jej treść oraz treść umowy kredytowej z doświadczonym prawnikiem.

Fot. Shutterstock.

70 rekomendacje
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
2 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *